Priser

Angivna priser är i svenska kronor, exkl. lagstadgad moms 25%, med reservation för prisändringar utanför vår kontroll t.ex valutaförändringar, råvarupriser, ändrade inköpspriser och/eller tulltariffer.

För leveranser till EU-land respektive utanför EU gäller aktuell skattelagstiftning. VAT nr krävs för momsfri försäljning. Vid avhämtning av varor från Hattgrossistens lager som utförs till EU eller länder utanför EU gäller följande:

För varor som förs över gräns oavsett EU-medlemskap eller ej debiteras moms enl svensk mervärdesskattelagstiftning.

För återbetalning av debiterad moms krävs VAT/Tollkreditnummer samt kopia av aktuell faktura stämplad av tullmyndighet eller annat bevis för tullklarering. (Hattgrossisten i Göteborg AB är inte ansluten till intygsgivare som ”Taxfree Shopping”.) Bevis på utförsel skall vara Hattgrossisten tillhanda senast en månad efter köptillfälle för återbetalning av momsbelopp.

Avmätningsavgift på metervara kan tillkomma i vissa fall, dock alltid efter överenskommelse.

Rabatter

För att få rabatt vid ett köp måste du komma upp i minst 20.000 kr ex.moms vid ett enskilt köptillfälle.

5% rabatt vid köp mellan 20.000-50.000kr ex.moms, vid ett enskilt köptillfälle

10% rabatt vid köp mellan 50.000-100.000kr ex.moms, vid ett enskilt köptillfälle.

Betalningsvillkor

Förskottsbetalning gäller vid första inköpstillfälle och engångsköp utan tilldelat kundnummer om inget annat överenskommits. Efter första inköpstillfälle gäller betalning mot faktura 10 dagar om inget annat överenskommits. Fakturan skickas som pdf. till din e-post. Vi skickar inte e-faktura.

Vid specialbeställningar gäller särskilda betalningsvillor för varje beställningstillfälle som bl.a. kan omfatta förskottsbetalning av en del av det beräknade slutliga beloppet.

Fakturabeloppet inbetalas till Hattgrossisten i Göteborg AB, Bankgiro 747-3200. Vid betalning efter förfallodag debiteras påminnelseavgift 60:- samt referensränta plus 8 procentenheter. Vid betalning efter 2 påminnelser gäller förskottsbetalning för fortsatta leveranser eller tills annat överenskommes.

Frakt & Emballage

All leverans sker fritt vårt lager (Ex Works) Packning och leverans påbörjas så snart godkänd orderbekräftelse är oss tillhanda.

Frakt debiteras enligt gällande frakttaxa. Se banner på första sida för extraerbjudanden om fraktfritt för köp över vissa belopp inom Norden! Gäller ej specialfrakter samt tullavgifter. Specialfrakter är frakter som klassas som farligt gods eller skrymmande.

Fraktavdrag godkännes ej. Hattgrossisten i Göteborg AB förbehåller sig rätten att välja fraktbolag vid varje transporttillfälle. Emballage ingår i priset.

Transportskada

All transport sker på mottagarens risk och faran på godset övergår på kunden när det överlämnats för transport. Reklamationer på skador skall således göras av mottagaren enligt de regler transportören föreskriver på mottagningsorten.

Reklamation

Hattgrossisten i Göteborg AB garanterar att beställd vara är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning som inte beror på naturliga avvikelser i produktionsprocessen som skiftningar i infärgning beroende på olika färgbad, infärgning eller knutar i handtillverkade naturmaterial, vävskarvar i metervaror eller annat som kan hänföras till materialets normala framställningsprocess.

Föreligger fel i levererad vara som ej beror på naturliga avvikelser i produktionsprocessen, handhavandefel eller transportskada, utbytes denna mot fullgod vara. Reklamation skall göras via e-post inom 48 timmar efter varans mottagande.

Retur & Ångerrätt

Beställningen är bindande efter att du mottagit orderbekräftelse. Det är kundens ansvar att kontrollera så att orderbekräftelsen är korrekt. Vid felbeställning kontakta oss omgående så ordern kan justeras senast 24 timmar efter mottagen orderbekräftelse.

Ångerrätten gäller endast vid distansköp. Retur av levererad vara förutsätter Hattgrossisten i Göteborg AB:s godkännande via e-post. 

Ej lagerförda produkter, specialbeställningar samt produkter som använts eller vars original-förpackning saknas eller skadats, samt metervara tas inte i retur.

Returer ersätts till 80% av fakturerat värde och en administrativ avgift på 250kr ex. moms tillkommer.

Uppklippt metervara enligt godkänd orderbekräftelse, brutna förpackningar eller specialbeställningar omfattas inte av ångerrätt. Nyansskillnader beroende på olika färgbad och övriga normala produktionsavvikelser utgör inte grund för ångerrätt.

I de fall som du skall returnera en vara kräver vi att varan ska vara oanvänd och returneras i originalförpackning inom 14 dagar. Emballera den oanvända varan väl innan retur. Vid retur står du själv för returkostnad samt bär ansvaret för att returen kommer tillbaka till oss. Varor som återsändes till oss mot postförskott eller efterkrav mottages ej om inget annat avtalats. Returer ska alltid skickas som spårbart paket till adress nedan om inget annat avtalats.

Hattgrossisten i Göteborg AB
Att. Lisa Franzén
Västra Skansgatan 1 B
413 02 Göteborg

Efter det att vi mottagit varan och kontrollerat så att den är oanvänd och inte har några synliga skador ersätts 80% av fakturerat värde. Om varan visar sig vara använd eller skadad betalas inte pengarna tillbaka.

Ångerrätten gäller inte vid upphämtning av beställda varor eller självplock i Hattgrossisten i Göteborg AB:s lokaler. 

Leverans & Leveranstid

Lagervaror levereras normalt inom 1 vecka efter av kund godkänd orderbekräftelse. Övriga produkter, specialbeställningar och restnoterade lagervaror levereras enligt överenskommelse. För ej uthämtade paket debiteras kostnaden för returfrakt och expeditionsavgift på 300:- exkl. moms. 

Ägarförbehåll

De levererade varorna förblir Hattgrossisten i Göteborg AB:s egendom till dess full betalning erhållits. Hattgrossisten i Göteborg AB äger rätt att häva köpet med omedelbar verkan om betalning uteblivit efter två betalningspåminnelser.

Tvister

Tvister i anledning av köp skall äga rum i Göteborg. Hattgrossisten i Göteborg AB äger rätt att för utestående förfallen fordran väcka talan vid domstol i kundens hemort.

Bild & Färg

Vår ambition är att visa färger så nära verkligheten som möjligt men vi kan inte garantera det då din dators bildskärmsinställningar avgör nyanserna. Vi kan inte heller garantera att bilderna återger varje varas exakta utseende då textil- och naturmaterial har föränderliga egenskaper beroende på många faktorer. Är du beroende av exakthet i färgnyans skicka fysiskt färgprov till adressen nedan.

Hattgrossisten i Göteborg AB
Att. Lisa Franzén
Västra Skansgatan 1 B
413 02 Göteborg