Villkor för kursanmälan

Anmälning

Anmälan till kurs/föreläsning/workshop sker via vårt formulär. Anmälan följs av en bekräftelse. Anmälan är bindande. Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen gäller. Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att skriva namn och vilken kurs du ska gå på inbetalningen. För att kunna delta på kurs/föreläsning/workshop måste du fyllt 18 år.

Start och kallelse

Tidpunkt för kursstart är angiven i kursprogrammet. Innan kurs/föreläsning/workshop startar får du en pdf faktura skickad till din e-post som också den innehåller kallelse med uppgifter om adress till kurslokal, datum och tider för kurstillfällen.

Studietid

Av kursprogrammet framgår hur många tillfällen samt timmar kursen/föreläsningen/workshopen omfattar.

Ändrade tider

Om vi ställer in en kurs före kursstart får du tillbaka hela kursavgiften. Om kursstarten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att få tillbaka hela kursavgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

Kursavgift och betalning

Avgiften för respektive kurs/föreläsning/workshop finns angivet i kursprogrammet. I bekräftelse på anmälan anges avgift för den kurs/föreläsning/workshop som anmälan avser. Faktura, där avgift och förfallodatum framgår, skickas före kursstart. Betalning ska ske på sätt som följer av fakturan. Vid behov av påminnelse om betalning debiterar vi dig en påminnelseavgift på 50 kronor. Kursavgift skall vara betald före kursstart.

Studiematerial

Kostnaden för litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår som regel inte i kursavgiften, och tillkommer därför om inget annat anges. Vi erbjuder material till försäljning.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:
-Meddela oss inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
-Meddelande om avbokning lämnas via e-post.
-Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs/föreläsning/workshop du är anmäld till.
-Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
-Mottar vi inte din avanmälan 14 dagar före kursstart debiteras du för hela kursavgiften. Om kurs/föreläsning/workshop har startat och du deltagit vid en sammankomst/kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.
Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kurs/föreläsning/workshop startat tar vi ut en administrationsavgift: Vid återtagande senast 7 dagar före kurs/föreläsning/workshop en avgift på 10 %. Vid återtagande senare än 7 dagar före kurs/föreläsning/workshop, men innan dag för start, debiteras en avgift på halva kursavgiften. Om deltagare avbryter en påbörjad kurs/föreläsning/workshop tar vi ut hela kursavgiften. Vid hastigt påkommen sjukdom före kursstart eller under påbörjad kurs erbjuds du ny kurstid. Vid långvarig sjukdom: För att återfå kursavgift behöver vi läkarintyg.

Studieavbrott

Om du avbryter en påbörjad kurs/föreläsning/workshop är du skyldig att betala hela kursavgiften. Kursavgift återbetalas endast vid sjukdom mot läkarintyg.

Inställd kurs/föreläsning/workshop

Tvingas vi ställa in en kurs/föreläsning/workshop har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna på ett för dig väsentligt sätt.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller från och med 25 maj 2018. Förordningen ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Läs mer på sidan Integritetspolicy hur vi hanterar och behandlar personuppgifter, cookies, säkerhet med mera.