Stärker filten

Filt och strå, två material som kräver olika typer av appretur. Filt är kompakt och behöver en flyktigare appretur som går in i kärnan av materialet. Använd koncentrerad eller späd med Recto appreturlösning till önskad styrka. Ullfilt och hårfilt reagerar olika på appreturen. Testa alltid på provbitar och hitta mixen som passar filten du jobbar med för stunden.

Hur gör du när du appreterar filt? Vilken pensel använder du? Vilken blandning ska du välja? Appliceringstekniken och mängden appretur har stor betydelse för resultatet. Kontakta oss om du har frågor angående appretur.